اولین جمعه مرداد، روز ملی رنگین‌کمانی‌های ایرانی

;