عشق؛ بحثِ وجودیِ کوئیر و ادبیات‌اش

به بهانه‌ی خوانش کتاب "دستی‌ست که بر گردن یاری بوده‌است"* سروده‌ی پرند شوشتری
;