میس‌سلام، درگ کویین ایرانی

گفت‌وگویی به مناسبت ۱۶ ژوییه، روز جهانی درگ‌کویین‌ها
;