گزارشی از بازار سیاه تخمک: ۲۰ میلیون تومان به شرط صیغه

ماهرخ غلامحسین‌پور
;