اونجا ساعت چنده عشقم؟

: * به جای “بوسه”،: x به‌جای “دوستت دارم”، صبح‌به‌خیر وقت خوابیدن و شب‌بخیر اول صبح و دلتنگی‌های طولانی و فرساینده. اینها شاید تمام خصوصیات یک “رابطۀ راه دور” نباشند، اما فاصلۀ درد مشترک در “رابطۀ راه دور” است. اگر خودمان در این‌جور رابطه‌ها نباشیم، یا تجربه‌اش را نداشته باشیم، حتماً کسی را در میان اطرافیانمان می‌شناسیم که این تجربه را دارد. به لطف فن‌آوری‌های ارتباطی جدید، نامه‌های دست‌نوشتۀ‌ چندین ماه در راه، امروز جای خود را به پیغام‌های کوتاه اینترنتی و مکالمه‌های طولانی‌تر هر روزه داده‌اند. حالا هرکسی می‌تواند هرزمان که بخواهد برای یار دورازآغوشش پیامی و سلامی بفرستد. حالا عشق هم اینترنتی شده .
;