«حس8» بودن، شدن، ماندن

نگاهی به سریال «Sense8» ساخت اَندی و لانا واچووسکی
;