در سایه‌ی گی‌ پراید در کوچه‌های استانبول

پس از گذشت هفته‌ها از برگزاری پراید استانبول، ناامنی در شهرهای ترکیه همچنان بزرگترین خبری است که جامعه‌ی دگرباش ترکیه و پناهنده‌های دگرباش ایرانی – که در ترکیه دوران پیش از بازاسکان در کشور سوم را سپری می‌کنند- را به خود مشغول نگه داشته و دلهره‌سازی می‌کند.
;