فمینیستم اما سکسیستی فکر می‌کنم!

«ممکن است با وجود همه باورهای فمینیستی و تلاش‌هایی که برای حقوق برابر زن و مرد می‌کنید، هر از چندگاهی فکرها یا رفتارهایی در تضاد آشکار با باورهای فمینیستی‌‌تان داشته باشید. مهم نیست چقدر از روی حسن نیت، ناخودآگاه و نادانسته یا ناشی از باورهای جمعی و رایج این حرف‌ها را می‌زنید. همیشه این احتمال وجود دارد که چیزی بگویید یا طوری رفتار کنید که به نوعی بازتولید تبعیض جنسیتی و سکسیستی باشد.» متن پيش رو درباره همين مسئله است كه بارها با آن روبرو شده‌ايم؛ اين‌كه باورهای فردی ما چگونه در شكل زندگي و رفتارهای روزمره بروز پيدا می‌كند و يا زير سؤال می‌رود.
;