در گفت‌وگو با تسنیم مطرح شد

مضرات جنسی ماءالشعیر که مردان را زن‌صفت می‌کند

خبرگزاری تسنیم: رئیس هیئت مدیره جامعه احیاگران طب ایرانی مضرات جنسی ماءالشعیر را که مردان را زن صفت می‌کند، تشریح کرد
;