کره؛ تظاهرات در اعتراض به سوء استفاده جنسی از زنان توسط نظامیان ژاپنی

;