هیچ‌چیز دوباره باز نمی‌گردد

اولین کتاب کارول ریفکا برانت، کتابی است در باره روابط خانوادگی، غم از دست دادن نزدیک‌ترین فرد و شکل گرفتن دوستی‌های تازه.
;