از هر ۴۴ ازدواج در ایران ۱۰ مورد به طلاق منجر می‌شود

;