تلاش برای کسب حق طلاق همجنسگرایان در شورای کلیسایی

;