صفحه نخست > همه‌ی مطلب‌ها > هنر و ادبیات > جوانان، برون‌آیی و هویت
بخش دوم

جوانان، برون‌آیی و هویت

فیلمی از سینا کیانی
  - برگرفته از: کانال یوتیوب سینا کیانی /
۲۱ مهر ۱۳۹۴

در این قسمت سعی ما براین بود تا شرحی بر چگونگی شکل گیری روابط کوئیر های ایرانی در فضای اختفائ ایران امروز ارائه دهیم. ضمن صحه گذاردن بر مخاطرات حاکم بر روابط ایشان با یکدیگردر فضای نامتعادل ایران بر عوامل بسیاری که سبب ساز عدم شکل گیری روابط مستحکم با فراوانی بالا اشاره میشود و از زبان فعالین، کنشگران و افراد کوئیر روایت آنچه در ایران در حوزه روابط بین فردی در قالب روابط عاطفی، اجتماعی و جنسی با شریک زندگی خویش تجربه نموده اند را تشریح میکنند و در پایان بر مطالبه حقوقی جنبش کوئیر های ایرانی جهت احقاق حقوق قانونی ایشان به مثابه سایر شهروندان تاکدر این قسمت سعی ما براین بود تا شرحی بر چگونگی شکل گیری روابط کوئیر های ایرانی در فضای اختفائ ایران امروز ارائه دهیم. ضمن صحه گذاردن بر مخاطرات حاکم بر روابط ایشان با یکدیگردر فضای نامتعادل ایران بر عوامل بسیاری که سبب ساز عدم شکل گیری روابط مستحکم با فراوانی بالا اشاره میشود و از زبان فعالین، کنشگران و افراد کوئیر روایت آنچه در ایران در حوزه روابط بین فردی در قالب روابط عاطفی، اجتماعی و جنسی با شریک زندگی خویش تجربه نموده اند را تشریح میکنند و در پایان بر مطالبه حقوقی جنبش کوئیر های ایرانی جهت احقاق حقوق قانونی ایشان به مثابه سایر شهروندان تاکید می شود.ید می شود.

بیشتر بخوانید
پناهجوی کوییر در غرب ترکیه مورد حمله قرار گرفت
هشدار نسبت به خطر جدی اخراج پناهجویان از ترکیه
خواهران زندان و قربانی جهل
دفتر شعر تازه رامتین شهرزاد

 

ثبت دیدگاه