صفحه نخست > همه‌ی مطلب‌ها > هنر و ادبیات > جوانان، برون‌آیی و هویت
بخش سوم

جوانان، برون‌آیی و هویت

فیلمی از سینا کیانی
  - برگرفته از: کانال یوتیوب سینا کیانی /
۲۲ مهر ۱۳۹۴

در این بخش با مفروض قلمداد کردن امکان زندگی افراد کوئیر ایرانی در قالب خانواده در باب رویکرد های مختلف ایشان به خصوصیات یک خانواده غیر دگر جنسگرا با توجه به الگوهای سنتی و مدرن خانواده اشاره میشود. روابط افراد غیر دگرجنسگرا با والدین خویش، نقش ایشان و ظایف موذد انتظار ازایشان موضوع دیگری است که بدان پرداخته شده است و همچنین نظر این افراد را درمورد سرپرستی و داشتن فرزند بعنوان یکی از موضوعات مهم و مطرح در این زمینه مورد مداقه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید
پناهجوی کوییر در غرب ترکیه مورد حمله قرار گرفت
هشدار نسبت به خطر جدی اخراج پناهجویان از ترکیه
خواهران زندان و قربانی جهل
دفتر شعر تازه رامتین شهرزاد

 

ثبت دیدگاه