برشی از زندگی امین و مریم، بیماران اچ‌آی‌وی مثبت

خانواده‌اي در سايه ايدز

;