معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با موادمخدر:

مجوزی برای عقیم‌سازی زنان کارتن خواب داده نشده است

;