گفت‌وگو با سوده راد، یکی از بنیان‌گذاران وب‌سایت «دوجنس‌گرا»

;