«او مدام یک مرد است»‌

مجموعه شعری از آنسوی رنگین‌کمان
;