من برده نیستم

  - برگرفته از: خانه امن /
۱۶ آبان ۱۳۹۴

حدود ۹۰ درصد از قربانیان خشونت خانگی زنان و ۱۰ درصد مردان هستند. برخی از این قربانیان نمی‌دانند که تحت خشونت قرار دارند. از این ‌رو شناخت خشونت خانگی و انواع آن بسیار مهم است. آیا احساس می‌‌کنید از شریک زندگی خود می‌ترسید؟ آیا از بیان چیزهایی که فکر می‌کنید او را عصبانی می‌کند خودداری می‌کنید؟ آیا احساس می‌کنید نمی‌توانید هیچ کار درستی برای شریک زندگی‌تان انجام بدهید؟ آیا معتقید شما مستحق بی‌توجهی و بدرفتاری هستید؟ آیا…آیا

 

  منبع: خانه امن
بیشتر بخوانید
کودک‌آزاری و خشونت خانگی علیه کودکان در ایران
تعیین مجازات برای آزار خانگی کودکان در ایران
تغییر شرایط عضویت در آکادمی نوبل توسط پادشاه سوئد در پی رسوایی جنسی
تغییر شرایط عضویت در آکادمی نوبل در پی آزار جنسی
تجمع معترضان به افزایش تجاوزهای جنسی در مقابل نخست‌وزیر هند در لندن
تجمع معترضان در مقابل نخست‌وزیر هند در لندن
ارتش میانمار در فهرست سیاه سازمان‌ملل

 

ثبت دیدگاه