من برده نیستم

  - برگرفته از: خانه امن /
۱۶ آبان ۱۳۹۴

حدود ۹۰ درصد از قربانیان خشونت خانگی زنان و ۱۰ درصد مردان هستند. برخی از این قربانیان نمی‌دانند که تحت خشونت قرار دارند. از این ‌رو شناخت خشونت خانگی و انواع آن بسیار مهم است. آیا احساس می‌‌کنید از شریک زندگی خود می‌ترسید؟ آیا از بیان چیزهایی که فکر می‌کنید او را عصبانی می‌کند خودداری می‌کنید؟ آیا احساس می‌کنید نمی‌توانید هیچ کار درستی برای شریک زندگی‌تان انجام بدهید؟ آیا معتقید شما مستحق بی‌توجهی و بدرفتاری هستید؟ آیا…آیا

 

  منبع: خانه امن
بیشتر بخوانید
استعفای عضو کنگره‌ی آمریکا به دلیل اتهام آزار جنسی
استعفای عضو کنگره‌ی آمریکا به دلیل اتهام آزار جنسی
ثبت بیش از ۱۴۰۰ ازدواج دختربچه‌ها در سال گذشته در استان تهران
ثبت بیش از ۱۴۰۰ ازدواج دختربچه‌ها در استان تهران در سال ۹۶
بیل کازبی به‌دلیل آزار جنسی متهم شناخته شد
بیل کازبی به‌دلیل آزار جنسی متهم شناخته شد
ولیعهد سوئد هم از آزار جنسی در امان نبوده است
ولیعهد سوئد هم از آزار جنسی در امان نبوده است

 

ثبت دیدگاه