مردی که می‌گوید مدتی هم‌بستر عمر متین بوده:

‘کشتار اورلاندو یک انتقام بود’

;