روز

شهریور ۵, ۱۳۹۵

مرگی که اولین نیست

/
۵ شهریور ۱۳۹۵
به‌نام‌کردن دختر شیوه‌ای از ازدواج قبل از وقت در مناطقی از افغانستان است که در آن دختر و پسر به‌دلیل خردسال‌بودن و گاهی حتا به‌دلیل شیرخواره‌بودن نمی‌توانند به خانه‌ی شوهر بروند، اما ...