روز

شهریور ۱۲, ۱۳۹۵

یک جفت گوش کوچولو

/
۱۲ شهریور ۱۳۹۵
فرهنگ خیلی خیلی موذی‌تر از اونیه که بشه فکرشو کرد و چونان در اعماق باورها و ذهن آدم رسوخ می‌کنه که حتا...