روز

شهریور ۱۳, ۱۳۹۵

برنامه‌ی شماره‌ی ۱۸۳

/
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
اگر سر قرار رفتید و به‌جای کسی که با او روی گرایندر چت کرده بودید، یک بسیجی یا نیروی انتظامی منتظرتان بود چه می‌کنید؟

تجاوز

/
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
تجاوز در اغلب موارد کتمان می‌شود و یا پنهان می‌ماند و در میان قربانیان، اقلیت‌های جنسی بیشتر از همه در سایه می‌مانند.