روز

شهریور ۱۴, ۱۳۹۵

بیگانه‌ها ترس ندارند!

/
۱۴ شهریور ۱۳۹۵
زمان می‌گذرد، جسم آدمیزاد تغییر می‌کند، لباس و کیف و کفشش عوض می‌شوند ولی انسانیت و ذات نابش همیشه همانی که بود باقی می‌ماند.