روز

شهریور ۱۷, ۱۳۹۵

تجاوز در بستر همسری

/
۱۷ شهریور ۱۳۹۵
تجاوز در بستر زناشویی زن و مرد ندارد و همجنسگرا و دگرجنسگرا هم نمی‌شناسد.