روز

شهریور ۲۱, ۱۳۹۵

معضل ازدواج کودکان پناهجو

/
۲۱ شهریور ۱۳۹۵
اکثر کودکانی که زیر سن قانونی ازدواج کرده‌اند را با جمعیتی بیش از هزار نفر دختران تشکیل می‌دهند.