روز

شهریور ۲۳, ۱۳۹۵

آشنایی با الگوی تهدید

/
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
تأمین امنیت دیجیتال صرفن استفاده از یک ابزار نیست، بلکه درک تهدیدها و نیز شیوه‌های مقابله با تهدیدهایی است که با آن‌ها مواجه‌اید.

بازی باخت – باخت

/
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
حتا اگر قانون مجوز ازدواج از سن خاصی را بدهد، صرف رسیدن به سن بلوغ نمی‌تواند شرط خوبی برای ازدواج باشد