روز

شهریور ۲۴, ۱۳۹۵

الکسیس آرکت درگذشت

/
۲۴ شهریور ۱۳۹۵
او که ابتدا نام رابرت را داشت در سی و چند سالگی تغییر جنسیت داد و نام الکسیس را بر خود گذاشت.