روز

شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

ارتباط با دیگران

/
۲۷ شهریور ۱۳۹۵
فراداده‌ی تماس‌های تلفنی شما می‌تواند اطلاعات بسیار محرمانه و حساسی را در مورد شما فاش کند.

حق فراموشی چیست؟

/
۲۷ شهریور ۱۳۹۵
همدلی‌ای که پس از مرگ تیتزیانا ابراز شد، چیزی بود که او در زمان حیاتش به آن نیاز داشت.