روز

شهریور ۲۹, ۱۳۹۵

در یک آغوش امن

/
۲۹ شهریور ۱۳۹۵
انگار نتوانند یا نخواهند آن قسمت خصوصی، نزدیک و عاطفی زندگی‌شان را در کنار کسی بگذرانند که ...

ایجاد رمزهای سخت

/
۲۹ شهریور ۱۳۹۵
راه‌های بسیاری برای ایجاد یک رمز سخت و قابل به‌یادآوردن وجود دارد. آسان‌ترین و مطمئن‌ترین راه، را در این نوشتار بیابید.