روز

شهریور ۳۱, ۱۳۹۵

بهای گزاف متفاوت‌بودن

/
۳۱ شهریور ۱۳۹۵
اگه من می‌خواستم این موضوع رو برای بچه توضیح بدم، از بحث تفاوت شروع می‌کردم.

ایجاد رمزهای سخت

/
۳۱ شهریور ۱۳۹۵
هرگز از یک رمز و یا پرسش امنیتی واحد برای اکانت‌های مختلفتان در سایت‌های مختلف استفاده نکنید.