صفحه نخست > همه‌ی مطلب‌ها > آموزش > از آلت مردانه بشنوید

سه درسی که از آلت مردانه می توان آموخت

سعید داورپناه   - برگرفته از: مرد روز /
۲۴ شهریور ۱۳۹۵

nino-muncc83oz_joe-manganiello-4

یکی از نویسندگان مجله« روانشناسی امروز» و استاد دانشگاهی در امریکا William Berry در مقاله ای سعی کرده است درس هایی که مردان می توانند از عضو جنسی شان بیاموزند را شرح دهد.

1 – غیرقابل پیشبینی بودن زندگی
درس اولی که عضو مردانه در دوره های مختلف زندگی به هر مرد می دهد غیرقابل پیش بینی بودن زندگی است. وقتی که جوان هستیم و هورمون ها بیداد می کنند مدام شاهد بیدارباش های ناخواسته عضو جنسی هستیم و در مقابل ایستادگی های پیش بینی نشده ش، کاملا ناتوانیم.

بعد از ان دوره، نوبت به لحظات غیرقابل پیشبینی می رسد که ما می خواهیم عضو ما قد برافرازد ولی به دلایل زیاد و از جمله تشویش و نگرانی، قادر به کنترل بدن خود نیستیم. درسی که از این وضعیت جسمی می توانیم بگیریم وحشت و خواری و ضعف می تواند نباشد. عضو جنسی ما مدام به ما یادآوری می کند که به درک و پذیرش« غیرقابل پیشبینی بودن» زندگی بیاندیشیم.

اگر بپذیریم که بسیاری از ماجراهای زندگی تحت کنترل ما نیست مقدمتا از نگرانی و تشویشِ کمتری برخوردار خواهیم شد. دانستن این محدودیت و عمومیت دادن آن به همه انسانها و همه هستی، به ما اجازه می دهد  به جای تاسف خوردن، برای اتفاقات غیرقابل پیشبینی، آماده باشیم.

2  – ما حیوانیم
بشر از مصنوعاتی که برای خودش ساخته است چنان مغرور و جدا از طبیعت شده است که در بسیاری از موارد از یادش می رود که یک حیوان است. ما دوست داریم بخش حیوانی مان را نادیده بگیریم و مدعی می شویم تحول یافته ایم و بین ما و دنیای حیوانی دره عظیمی وجود دارد.

عضو جنسی ما و نیازهایش، بخش قابل توجهی از انرژی و دقتِ دوره های مختلف سنی ما را به خود جلب می کند و به تنهایی گواه این حقیقت است که ما حیوانیم. سکس رفتار طبیعی و حیاتی همه حیوانات سیاره ما است. ریشه های اصلی آن تنازع بقا است و میل به تکرار خویشتن … لذتی که آلت جنسی ما از آن برخوردار می شود پاداشی است که در همه حیوانات وجود دارد تا به خاطر دریافت مکرر آن، ریسک کنیم و ازخودگذشتگی نشان دهیم و تعهد اختیار کنیم تا حیات ادامه یابد.

3 – خودشناسی توام با آگاهی
یکی دیگر از درس های مهمیکه آلت مردان می تواند نصیب صاحبانش سازد ایجاد تجربه زیبای « در لحظه بودن» است. وقتی که به مرور و بر اساس تجربه یاد می گیریم که از حضور یک نفر دیگر لذت ببریم  و به او لذت دهیم  در ضمن یاد می گیریم که قدر لحظه را بدانیم.  می آموزیم که تمرکز بر اکنون، و فاصله گرفتن از افسوس گذشته و نگرانی آینده، می تواند باعث شعف و شعور و آرامش گردد. این احساس، یکی از قدیمی ترین دستاورد هایی است که فلسفه اشراق، عرفان و ذن به بشر عرضه کرده است.

Life Lessons From The Male Member

https://www.psychologytoday.com/blog/the-second-noble-truth/201401/life-lessons-the-male-member

References:

Sudo, Philip Toshio; 2000; Zen Sex: The Way of Making Love.

Thomas, Lisa; 2010; http://www.psychologytoday.com/blog/save-your-sex-life/201011/healing-er…

  منبع: مرد روز
بیشتر بخوانید
نخستین عمل کامل پیوند آلت جنسی و کیسه‌ی بیضه‌‌ در ایالات متحده آمریکا
نخستین عمل کامل کیر و کیسه‌ی بیضه‌‌ در آمریکا
مالزی علیه اقلیت‌های جنسی - حق نشر Samsul Said
هدایت دانشجویان کوییر در مالزی
اندر احوالات اورولوژیست و کیر مردان
آگاهی‌رسانی به پناهجویان در آلمان درباره‌ی خطر ایدز
آگاهی‌رسانی به پناهجویان در آلمان درباره‌ی خطر ایدز

 

ثبت دیدگاه