موی بدن و رفتار اجتماعی

مرمر مشفقی   - برگرفته از: فمینیسم روزمره /
۲۸ مهر ۱۳۹۵

14317339_1357659087585363_8463991247176950396_n-480x300

هیچوقت از موی صورت خوشم نمیامد. زمان ما(متولدین اواخر ۵۰ اوایل ۶۰)، رسم نبود دختر زودتر از سن دانشگاه دست به سرو صورت بزند، برای همین لحظه شماری میکردم برای روز بعد از کنکور که بتوانم به آرایشگاه بروم و صورتم را بند بیندازماز اولین باری که درد بند انداختن را به جان خریدم و صورتم سبک شد و حس لذت کردم تقریبا تمام مدت صورتم را بند زدم. هر ۱۵ روز یک بار راهی آرایشگاه میشدم و تمام درد را تحمل میکردم که صورتم تمیز شود. کمتر زمانی پیش امد که فرصت نداشته باشم و موی صورت باقی بماند. ابرو ها هیچوقت برایم مهم نبود. وضعیت موی دست و پا هم اما متفاوت بود. با اینکه آنها را هم دوست نداشتم ولی برای برداشتنشان خیلی خودکشی نمیکردم و خب بارها شده بود که دستهایم یا پاهایم مو داشت. یادم هست یکباربا بچه های دانشگاه از کرج میرفتم تهران. یکی از همکلاسیهای پسرکه کنارم نشسته بود انگشتش را کشید روی دستم و پرسید: “این چیه؟” به موهای دستم نگاه کردم و گفتم: “میبینی که مو”! گفت : “خجالت بکش، ناسلامتی دختری. واسه همینه که پسرهای دانشگاه طرفت نمیان و میگن این مرده”! یه نگاهی بهش انداختم و گفتم: “پسرهای دانشگاه طرفمم بیان آدم حسابشون نمیکنم، اگر هم برای موی داشته و نداشته دستم میان همون بهتر نیان”!

با اینکه جواب درخوری بهش داده بدم اما تلخی این خاطره با من ماند. همیشه از خودم میپرسیدم چطور به خودش اجازه داد که درباره خصوصی ترین مسئله من نظر بدهد؟ البته او اولین نبود و آخرین هم نبود. تا یادم هست بودند پسرها و حتی دخترهایی که در این باره نظر دادند و همیشه هم ته نظرشان اضافه کرده اند: “ناسلامتی دختریا”!

من از موی صورت کماکان بدم میاد و بعد از مهاجرت هم به هر طریقی بود سنت برداشتن مو را داشتم تا در دوران کار پایان نامه فرصت نمیکردم که با دوستی که زحمت بند انداختن را میکشید تماس بگیرم. هفته های زیادی سپری شدند و من دست به صورت و ابروهایم نزدم. اوایل برایم غیر قابل تحمل بود اما کم کم بهش عادت کردم. شاید بیشترین علت عادی شدنش بی‌تفاوتی آدمهای اینجا بود. تقریبا بین زمانی که صورتم همیشه اصلاح شده بود و دوره ای که اصلاح نکردم هیچ فرقی در رفتار، کردار و نگاهشان نبود. هیچ کس به من نگفت موهای صورتت در آمده و خجالت بکش. هیچکس نگفت اونجوری خوشگل ترم یا اینجوری! حتی یکی از همان روزها که یکی از همکلاسی ها را دیده بودم ازم پرسید:” حالت چطوره” گفتم: “وجشتناک!” گفت: اما ظاهرت خیلی بهتر از اون چیزیه که بخوایم بگیم وحشتناکه!

و تقریبا هیچ نوع رفتار متفاوتی ازش ندیدم که نشاندهنده این باشه که موهای صورتی که تا حالا ندیده بود و ابروهای پری که یه خط در میون هم درآمده چیز عجیبی برایش باشد یا اصلا اهمیتی داشته باشد.

بعد از آن دوران حساسیت خودم هم کمتر شد. با اینکه هنوز شخصا از موی صورت نه برای خودم به عنوان زن نه برای مرد ها خوشم نمیاید ولی رفتار اجتماعی درست اطرافیانم آن الزام را از روی دوشم برداشته. برای همین تحمل صورت با مو برایم نه تنها راحت شده که گاهی اصلا به چشمم نمیاید. حالا هروقت کاملا وقت کنم و برنامه مهمتری در اولویتم نداشته باشم با دوستم تماس میگیرم. هنوزم بعد از بند انداختن حس خوبی دارم و احساس سبکی میکنم. در مورد دست و پا هم که باید بگویم موهای دستم را در طی شش سال فقط سه بار زدم و هر سه بار مناسبتی ایرانی دعوت داشتم. اصلا موها دیگر به چشمم نمیایند. موهای پا هم هروقت وقت کنم میزنم. بارها شده با همان موهای در آمده شلوارک و دامن پوشیدم و بدون ترس از نگاه مردم و حرفهای بی ربط به خیابان رفته ام.

حس وبی‌تفاوتی که الان نسبت به موهای بدنم دارم قطعا نشات گرفته از رفتار اطرافیانم هست. بی‌تفاوتی به این مسئله در آدمهای اینجا موج میزند، یکی دوبار هم که بحثش را با دوستانم از ملیت های مختلف و جنسیت های مختلف پیش کشیدم پاسخشان یکی بود: موی بدن طبیعی است و مسئله خصوصی و شخصی هر انسان. اینجا حتی تراشیدن موی زهار هم برای زنان و هم مردان غیر عادیست. از نظر بسیاری از افراد اینجا موی زهار تفاوت انسان بالغ و کودک است.

حالا هروقت بخواهم موهایم را میزنم و هر وقت نخواهم نمیزنم. حالا مثل زمانی که ایران بودم نیست که اگر مویی رو بدنم باشد لباس مورد علاقه ام را نپوشم یا در بدترین حالت در جمع حاضر نشوم. حالا بی تفاوت تر از همیشه هرچه بخواهم میپوشم، هرجا بخواهم میروم و در رابطه ای مسالمت آمیز با موهای طبیعی بدنم به سر میبرم.

بیشتر بخوانید
لذت جنسی به‌مثابه‌ی حق انسانی - گقت‌وگوی حقوقی با سروناز دارابی
لذت جنسی به‌مثابه‌ی حق انسانی
آغاز تحقیق درباره اتهام‌های جنسی علیه رییس آکادمی اسکار
#برابر با من؛ هشتگی در اعتراض به نابرابری جنسیتی در آستانه ۸ مارس
یک هشتگ برای مبارزه علیه تبعیض برابربامن
وضعیت زنان مدافع حقوق بشر در عربستان سعودی: محکوم به سکوت

 

ثبت دیدگاه