صفحه نخست > همه‌ی مطلب‌ها > اندیشه و فرهنگ > سکسیسم یا سکس‌زدگی در تبلیغات

سکسیزم یا سکس‌زدگی در تبلیغات

محمود صالحی   - برگرفته از: دویچه‌وله فارسی /
۳۰ مهر ۱۳۹۵

تبلیغات بخش مهمی از تولید، تجارت و بازاریابی را تشکیل می‌دهد. یک تبلیغ موفق باید “جلب توجه” کند و هستند شرکت‌هایی که از کلیشه‌های فرهنگی حاکم یا بدن برهنه زنان در تبلیغ “استفاده” می‌کنند.

بیشتر بخوانید
یازده‌ نکته‌ی مهم در سکس با تراجنسیتی‌ها
یازده‌ نکته‌ی مهم در سکس با تراجنسیتی‌ها
تعیین پانزده‌سالگی به‌عنوان حداقل سن قانونی برای ارتباط جنسی در فرانسه
تعیین پانزده‌سالگی به‌عنوان حداقل سن قانونی برای ارتباط جنسی در فرانسه
جنسیت‌زدگی از کودکی آغاز می‌شود
جنسیت‌زدگی از کودکی آغاز می‌شود
جنسیت‌زدگی یا سکسیزم در آمریکا
آموزش مقابله با جنسیت‌زدگی به نمایندگان مجلس آمریکا

 

ثبت دیدگاه