صفحه نخست > همه‌ی مطلب‌ها > اندیشه و فرهنگ > ترامپ و گسترش نژادپرستی و سکسیسم
گفت‌وگوی رادیو عصر جدید با مهرداد درویش‌پور درباره

انتخاب ترامپ و گسترش راسیسم و سکسسیم

  - برگرفته از: عصر جدید /
۱۰ آذر ۱۳۹۵