ماه

دی ۱۳۹۵

چرا «سلامت» یک مقوله جنسیتی است؟

/
۸ دی ۱۳۹۵
بیشتر مطالعاتی که در سراسر دنیا صورت گرفته است،«جنسیت» را به عنوان یک برساخت اجتماعی موثر بر وضعیت سلامت افراد معرفی می کند.

مشکل باکره بودن و درد باکره نبودن

/
۳ دی ۱۳۹۵
او می‌گوید: «همیشه از پسرهایی که بکارت همچنان برایشان مهم است می‌پرسم اگر بر فرض هیچ دختری در ایران باکره نباشد، شما هرگز ازدواج نمی‌کنید؟»

آیا کیر من کوچک است؟

/
۲ دی ۱۳۹۵
آیا آلت تناسلی مردانه اندازه‌ی استانداردی دارد؟‌ اصلن چقدر بزرگ‌بودن آلت در ارتباط جنسی مهم است؟

بچه بازی در افغانستان

/
۲۹ آذر ۱۳۹۵
یک عضو ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شورای ملی کشور می‎خواهد که افغانستان را صاحب قانون منع بچه بازی بسازد.