روز

دی ۳, ۱۳۹۵

مشکل باکره بودن و درد باکره نبودن

/
۳ دی ۱۳۹۵
او می‌گوید: «همیشه از پسرهایی که بکارت همچنان برایشان مهم است می‌پرسم اگر بر فرض هیچ دختری در ایران باکره نباشد، شما هرگز ازدواج نمی‌کنید؟»