روز

دی ۱۴, ۱۳۹۵

رضایت، حلقه گم‌شده رابطه جنسی

/
۱۴ دی ۱۳۹۵
زمانی که رابطه طرفین تحت تاثیر خشونت خانگی قرار دارد، احتمال تجاوز در بستر زناشویی تا هفتاد درصد افزایش پیدا می‌کند.