روز

دی ۱۵, ۱۳۹۵

رنگین‌کمانی‌ها و حقوقشان در سالی که گذشت

/
۱۵ دی ۱۳۹۵
از یک گوشه کره خاکی‌مان تا گوشه‌ای دیگر، موضوع دگرباشان جنسی، حقوق بشر، همچنین حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آنان به شکل‌های مختلف به سر خط خبرها راه یافت.