روز

بهمن ۱, ۱۳۹۵

برنامه‌ی شماره‌ی ۲۲۲ رادیو رنگین‌کمان

/
۱ بهمن ۱۳۹۵
در برنامه‌ی این آخر هفته‌ی رادیو رنگین‌کمان، آویشن مربی روابط جنسی سالم و پ لذت از شیوه‌ی صحیح استفاده از انگشتان برای ارضای شریک جنسی و خودمون صحبت می‌کنه.

به راه‌پیمایی زنان بپیوندید

/
۱ بهمن ۱۳۹۵
ما روز ۲۱ ژانویه در واشنگتن، مِدِلین، دوربان، ریاض، بلگراد، کلکته، ازاکا... در همبستگی با زنان آمریکا به راه‌پیمایی خواهیم پرداخت،

فراخوان بنیاد پژوهش‌های زنان ایران

/
۱ بهمن ۱۳۹۵
کمیته برگزار کننده کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران، از پژوهش‌گرانی که درپنج سال گذشته در کنفرانس بنیاد سخنرانی نداشته‌اند، دعوت بعمل می‌آورد.