روز

بهمن ۵, ۱۳۹۵

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران

/
۵ بهمن ۱۳۹۵
گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۳۴۳۹ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است.

ما به عقب بر نمی‌گردیم

/
۵ بهمن ۱۳۹۵
زنی فریاد می‌زند: «‌مردمی که با هم متحدند هیچ گاه شکست نمی‌خورند.» جمعیت جمله را تکرار می کند. پسری به درخت تکیه داده و پلاکاردش را روی شانه‌اش خم کرده: «‌آینده از آن زنان است.»

گفتن از راز مگو

/
۵ بهمن ۱۳۹۵
صدا و سیما به‌محض نام‌بردن از «کاندوم» سریع برنامه را کات می‌کند.