روز

بهمن ۱۵, ۱۳۹۵

مرگ مادران افغان هنگام زایمان

/
۱۵ بهمن ۱۳۹۵
بررسی‌های تازه‌ در افغانستان، نشان می‌دهد که میزان مرگ‌ومیر مادران باردار در هنگام زایمان دست‌کم دوچند رقمی است که پیش از این گزارش شده بود.

قاتل ستایش در آستانه اعدام

/
۱۵ بهمن ۱۳۹۵
در تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر ۱۷ ساله همسایه او را ربوده و پس از تجاوز او را به قتل رسانده بود.