روز

بهمن ۲۳, ۱۳۹۵

خواهران زندان و قربانی جهل

/
۲۳ بهمن ۱۳۹۵
فیلمی‌که داستان دو دختر جوان افغان را دنبال می‌کند پس از آزاد شدن از زندانی که زندان «جرایم اخلاقی» نامیده می‌شود-