روز

بهمن ۲۷, ۱۳۹۵

نگاهی به فیلم لاک قرمز

/
۲۷ بهمن ۱۳۹۵
در جامعه‌ای که چرخه‌ی فقر به‌دلیل ساختار طبقاتی آن از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود،...