روز

اسفند ۹, ۱۳۹۵

اکران همگانی فیلم مهتاب

/
۹ اسفند ۱۳۹۵
دومین فیلم بری‌جنکینز، کارگردان سی‌وهفت‌ساله‌ی فلوریدائی، با تصویرهایی ‌خواب‌زده و ضرباهنگی بدون عجله