استفاده از کاندوم به جای واکس توسط جوانان

در کشوری با یکی از بیشترین درصدهای ابتلا به ایدز
;