روز

اسفند ۱۲, ۱۳۹۵

سه روز مرخصی زایمان برای پدران تصویب شد

/
۱۲ اسفند ۱۳۹۵
در جریان بررسی مواد ارجاعی برنامه ششم توسعه از سوی شورای نگهبان، تصویب شد که همه مردان شاغل در قوای سه‌گانه، بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند، سه روز مرخصی تشویقی بگیرند.