روز

اسفند ۱۹, ۱۳۹۵

پیش به‌سوی غیبت

/
۱۹ اسفند ۱۳۹۵
چند کار از گروه موسیقی گاسیب به‌همراه بت دیتو، ستاره‌ی همجنسگرای این گروه