روز

اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

پریود؛ ابزاری برای آزار زنان

/
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
وقتی سر موضوعی بحث کرده‌اند، اگر عصبانی شده‌اند و ابرو در هم کشیده‌اند اگر نخواسته‌اند کوتاه بیایند و سر موضع‌شان ایستاده‌اند.